Huzurevi Fiyatları


Huzurevi fiyatları her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre İl Vali’sinin başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi, Defterdarlık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının temsilcileri tarafında oluşturulan komisyon tarafından belirlenmektedir.

Özel Huzurevi fiyatları belirlenirken il geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer giderler dikkate alınarak kurul tarafından taban ve tavan fiyatlar belirlenir. Bu hesaplanan fiyatlara özel huzurevleri kar oranını da eklenmektedir. 2022 yılı için İstanbul huzurevi fiyatları taban fiyatı 1.390,00 TL + KDV, tavan fiyat ise 12.000,00 TL + KDV olarak tespit edilmiştir. Bu fiyatlar illere göre değişiklik göstermektedir. Huzurevi fiyatlarına uygulanan KDV %8’dir. Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2022 yılında % 8 KDV hariç; 01.01.2022’den önce kuruluşta kalmakta olan yaşlılar için artış oranı % 20 olarak sınırlandırılmış,

Özel Huzurevi fiyatları belirlenirken, tek kişilik oda / çok kişilik oda olması, konaklayacak olanın bakım ihtiyaçları, sağlık durumu ve huzurevi/bakımevi bünyesinde sunulan hizmetlere göre değişmektedir. Bünyesinde hem huzurevi hem de yaşlı bakım merkezi bulunan kuruluşlarda, her iki bölüm için de farklı fiyatlar söz konusu olabilir.

Özel huzurevi fiyatlarına baktığımızda; kamuya, vakıflara yada belediyelere ait olan huzurevilerine göre fiyatları daha yüksektir. Hiç kuşkusuz bunun nedenleri arasında hizmet verilen binanın fiziksel durumundan tutunda, sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve verilen hizmetlerin farklılığı huzurevi fiyatlarını yukarı yönlü değiştirmektedir. Huzurevlerinde fiyatlara oda, yatak, yemek, temizlik, güvenlik ve sağlık bakımı giderleri başta olmak üzere sunulan sosyal aktiviteler ve eğlenceler fiyatlara dahildir.

Devlet Huzurevi fiyatları da gene bakanlık tarafından belirlenmektedir.Ekonomik gücü yeterli olup da, sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılardan ücret alınmaktadır. Alınan ücretler özel huzurevleriyle kıyaslandıklarında cüzi kalmaktadır. Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, dul ve yetim aylığı almayan, yapılan araştırmalar sonucunda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulu bulunmadığı ya da adına kayıtlı gayrimenkulu olup da, sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceği tespit edilen ve kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da, yükümlülerin ekonomik gücünün yeterli olmadığı saptanan yaşlılar ücretsiz olarak devlet huzurevlerinde kalabilmektedir.