Huzurevi Kabul Şartları


Şehir hayatının daralttığı toplumsal yaşam alanında, gerek geçim şartları sebebiyle gerekse de bakıma muhtaç insanların evde bakımın ya çok zor olması, yada imkansızlıklar gibi nedenlerden ötürü huzurevi ihtiyaca talep giderek artmaktadır. Gerek devlet huzurevi, gerekse de özel huzurevleri bu ihtiyacı karşılamak için hizmet vermektedir. Bu yazımızda Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler ve şartlar neler anlatmaya çalışacağız.

Huzurevlerine Kabul Koşulları

-60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
-Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak; yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak
-Ruh sağlığı yerinde olmak
-Bulaşıcı hastalığı olmamak
-Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak
-Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

-60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
-Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak
-Ruh sağlığı yerinde olmak
-Bulaşıcı hastalığı olmamak
-Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak
-Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerince İstenen Belgeler

-Dilekçe
-T.C Kimlik No Beyanı
-Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
-Sağlık Raporu (Sağlık Raporununda “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” yada “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmamaktadır ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmamaktadır.

Huzurevi Fiyatları

Huzurevi Kabul Dilekçe Örneği

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne

                                                 İSTANBUL

            01.01.2020 tarihi itibariyle 60 yaşımı doldurdum. Huzurevlerine Kabul Koşulları / Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşullarını taşıyorum bu sebeple Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabulümü;

            Arz ederim.01.01.2020

                                                                                                          Ad Soyad

                                                                                                          İmza

ADRES:

Telefon:

T.C. No: